วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิธีการใช้ Google แปลภาษา


 Google แปลภาษา
วิธีการใช้
เริ่มต้นการใช้Googleแปลภาษา ด้วยวิธีการดังนี้

1.เข้าหน้าเว็บเพจที่ www.Google.com แล้วคลิกคำว่าเพิ่มเติมอีก

รูปที่ 1.           2. ท่านจะเห็นผลิตภัณฑ์อื่นๆจากGoogle ซึ่งมีบริการมากมาย ในที่นี้เราต้องการแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาสเปน จึงให้เลือกที่ไอคอนแปลภาษา
 รูปที่2.

3.เมื่อปรากฏโปรแกรมการแปลภาษา ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะแปลจากภาษาใด โดยการคลิกในช่องที่มีภาษาให้เลือกดังรูปที่ 3.

รูปที่ 3.

4.ต้องการทราบความหมายในภาษาใดให้คลิกเลือกในช่องเลือกภาษา ดังรูปที่ 4.
 
รูปที่ 4.
             5. ตัวอย่างของคาที่ต้องการหา คาศัพท์คือคาว่า “ขอบคุณ” ต้องการแปลเป็นภาษา สเปน เมื่อพิมพ์คาว่า ”ขอบคุณ” ลงในกรอบสี่เหลี่ยมแล้ว ทางด้านขวามือจะปรากฏคาแปล ภาษาสเปนขึ้นมา ใต้กรอบคาแปลมีรูปลาโพง ใช้คลิกเพื่อฟังคาศัพท์นั้น
รูปที่ 5.

6. หากต้องการดูคาแปลเพื่มเติม สามารถกระทาได้โดยคลิกที่คาแปลเดิมดังรูปที่ 6

รูปที่ 6.
       เพียงใช้บริการ Google แปลภาษา ท่านก็สามารถค้นหาคาแปลได้มากมายหลากหลายภาษา อีกทั้งบริการนี้ก็ยังใช้ได้สะดวก และง่ายดายอีกด้วย จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกภาษาและสนใจในภาษาต่างๆเป็นอย่างยิ่ง

1 ความคิดเห็น: